Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Společnost > Životní prostředí

V souladu s etikou podnikání v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu a čištění vod vyvíjí Kemifloc také aktivity v rámci ochrany životního prostředí.

Kemifloc má zaveden systém environmentálního managementu a je nositelem certifikátů potvrzujících úspěšné vybudování integrovaného systému řízení společnosti plně odpovídajícího požadavkům norem ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 9001:2015.

Společnost svou podnikatelskou činností, obchodními a technologickými postupy se zaměřuje na zlepšování životního prostředí, přispěla k rozšíření aplikací chemického srážení v komunálních čistírnách odpadních vod, čímž se výrazně zvýšila efektivita čistírenských procesů.

Technologie na výrobu síranu železitého v a.s. Kemifloc je na špičkové evropské úrovni a lze ji považovat za nejlepší dostupnou technologii (BAT). Byla vybrána jako ekologicky a energeticky nejméně náročná. Licence pro užívání technologie byla zakoupena u společnosti KEMIRA KEMI AB a je patentově chráněná.

Společnost Kemifloc a.s. provádí novou výsadbu a údržbu přilehlého biokoridoru v blízkosti svého areálu. Preferuje vhodné porosty pro tuto lokalitu a trvale je ošetřuje ve spolupráci s majiteli pozemků.

ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2023

Sustainability and EHSQ Policy Commitment


           
 

AKTUALITY