Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Společnost > Systém kvality

INTEGROVANÝ SYSTÉM KVALITY - CERTIFIKACE

Společnosti Kemifloc a.s. a Kemifloc Slovakia s.r.o. mají zaveden systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu i systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví. Kemifloc a.s. a Kemifloc Slovakia s.r.o. jsou nositeli certifikátů potvrzujících úspěšné vybudování integrovaného systému řízení společnosti plně odpovídajícího požadavkům norem ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 9001:2015.

 

Politika Integrovaného systému řízení

 

Certifikát Kemifloc a.s. - hromadný

 

Certifikát Kemifloc a.s.

 

           
 

AKTUALITY