Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Společnost > Responsible Care

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

V roce 1999 se Kemifloc přihlásil prostřednictvím českého Svazu chemického průmyslu k celosvětovému hnutí a programu RESPONSIBLE CARE, k odpovědné péči a podnikání v chemii. Za dosažené výsledky při plnění dobrovolných záměrů a cílů programu RC zaměřených na zvyšování ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s podnikáním získala společnost v říjnu 1999 osvědčení, s nímž je spojeno právo užívat logo Responsible Care do října roku 2021.

OSVĚDČENÍ A ZPRÁVY

Osvědčení Responsible Care CZ Osnova samohodnocení Kemifloc a.s. 2017

           
 

AKTUALITY