Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Společnost > Reach

V návaznosti na chemickou legislativu REACH a na všechny požadavky vyplývající z nařízení a související legislativy Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, převzal Kemifloc a.s. jako výrobce a dovozce plnou odpovědnost za bezpečné nakládání s chemickými látkami.

KEMIFLOC a.s. zaregistroval svůj hlavní výrobek, látku síran železitý, k 30. 11. 2010 prostřednictvím mateřské společnosti KEMIRA OY. Registrace ostatních výrobků – směsí, jejichž hlavní složkou je síran železitý, byla provedena ve stanoveném termínu, k 31. 5. 2015.


           
 

AKTUALITY