Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Aktuality

  

ROZŠIŘUJEME NAŠI NABÍDKU

 
 
NOVÉ PRODUKTY SPOLEČNOSTI KEMIRA NA PODPORU DENITRIFIKAČNÍ AKTIVITY:
  • produkty řady KEM-DN x jsou používané jako zdroj uhlíku na biologických ČOV
  • organický substrát zajišťuje vnos externího uhlíku do biocenózy aktivovaného kalu
  • KEM-DN podporují denitrifikační aktivitu mikroorganismů aktivovaného kalu
  • přispívají k žádoucí eliminaci dusíkatých sloučenin

 

PROJEKT BIOPLYN - Kemira Biogas Programme:

V rámci tohoto projektu nabízíme nové produkty řady BDP x, odpěňovače, polymery, antiinkrustanty a další chemická činidla na podporu technologických procesů, k redukci H2S v bioplynu a k posílení stability provozu fermentačních stupňů bioplynových stanic, k optimalizaci jejich výkonů a k zabezpečení vyšší produkce a čistoty bioplynu. 

 
DUSIČNAN VÁPENATÝ Ca(NO3)2
Kapalný dusičnan vápenatý vyrábí Kemwater-ProChemie a je určen zejména pro tyto technologické procesy:
 
  Pro bližší informace nás kontaktujte.
 
 
 
 
 
INOVUJEME VÝROBNÍ PROCES

nový nakladač na zelenou skalici (foto Dušan Ponížil)

 

KEMIRA AKTUALITY (ENG)

 

 

    
           
 

AKTUALITY