Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Společnost

Akciová společnost Kemifloc má dlouholetou tradici ve výrobě a aplikaci chemikálií pro úpravu a čištění vod. Výroba hlavního produktu společnosti, síranu železitého, byla zahájena v tehdejším závodě PREFLOC přerovské PRECHEZY (www.precheza.cz) v roce 1989. V rámci privatizačního procesu byl závod v roce 1993 vyčleněn do samostatné akciové společnosti, majoritní podíl byl odprodán finské společnosti Kemira, která je celosvětově největším producentem chemikálií pro úpravu a čištění vod. Samostatně začal Kemifloc působit od počátku dubna roku 1994 a postupně se stal největším výrobcem železitých koagulantů ve střední Evropě.

Za dobu svého působení na trhu Kemifloc významně přispěl k rozšíření technologie chemického srážení zejména v komunálních čistírnách odpadních vod, čímž se výrazně zvýšila efektivita čistírenských procesů.

V obchodní sféře se Kemifloc specializuje na prodej nejen základních anorganických koagulantů, ale i dalších chemikálií na úpravu pitných a technologických vod a čištění odpadních komunálních i průmyslových vod. Kromě vlastních výrobků společnost dodává i další produkty ze sortimentu mateřské společnosti Kemira Municipal & Industrial (www.kemira.com). V rámci svého technologického a technického servisu poskytuje Kemifloc poradenskou a konzultační činnost, provádí laboratorní a provozní zkoušky, nabízí rovněž skladovací a dávkovací systémy pro aplikaci dodávaných chemikálií.

Kemifloc úzce spolupracuje se sesterskou společností Kemwater ProChemie, spol. s r. o. (www.prochemie.cz), která je zaměřena zejména na produkty na bázi hliníku a se svou dceřinou společností Kemifloc Slovakia s.r.o.


           
 

AKTUALITY