Společnost Chemikálie Aplikace Logistika Servis Kontakty Monitoring Intranet

Technologický a technický servis

Technologický servis

Laboratorní a provozní koagulační testy, odborné konzultace

V rámci našeho servisu nabízíme zákazníkům provedení laboratorních a provozních koagulačních testů. Volba vhodného koagulantu, včetně stanovení jeho optimální dávky a spotřeby, je rozhodující pro stanovení objemu zásobníku, kapacity čerpadla, určení dávkovacích míst s ohledem na koagulační fáze a vytýčení potrubních tras. Důležité je rovněž posouzení místa instalace skladovacího a dávkovacího zařízení z hlediska logistiky a dodržení bezpečnostních pravidel. Důraz klademe rovněž na předání kompletní technické dokumentace a na kvalitní proškolení obsluhy. To vše přispívá k dosažení optimální účinnosti technologického procesu a pro příznivou ekonomickou bilanci provozních nákladů.

Laboratorní testy Provozní testy
 
Technický servis >>>